PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

S’Albufera de Mallorca fou declarada Parc natural el 28 de gener de 1988 (Decret 4/1988). És també Zona Humida d’Importància Internacional inclosa en el conveni de Ramsar i en la Xarxa natura 2000, com a Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i Lloc d’importància comunitària (LIC).

S’Albufera és la zona humida més extensa i important de les Illes Balears (1.646,48 ha), sobretot de prat, inclosa dins els termes municipals de Muro i sa Pobla. Té un origen molt antic i ha variat en extensió i característiques segons els canvis en el nivell de la mar. Part del prat s’originà a l’era terciària, però l’actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys. Les dunes litorals són més modernes, d’uns 10.000 anys d’edat.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

L’horari de visita és de 9 a 18 h entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, i de 9 a 17 h entre l’1 d’octubre i el 31 de març. La visita ÉS GRATUÏTA però ES REQUEREIX UN PERMÍS que s’ha de sol·licitar al Centre de Recepció (obert de 9 a 16 h tot l’any, excepte el dia de Nadal i el de Cap d’Any). Les visites en grup requereixen un permís especial que s’ha de sol·licitar al Parc amb antelació. Per a més informació, cridau al 971 89 22 50.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

 • Respectau la natura i els valors que han fet possible aquest espai protegit. No està permesa la recollida de plantes, flors, animals o les seves restes.
 • Circulau sempre pels camins indicats, a poca velocitat amb les bicicletes i respectant la senyalització existent.
 • No està admesa l’entrada de les bicicletes de més de dues rodes.
 • Respectau l’horari de visita.
 • Els renous molesten als animals i als altres visitants. Circulau en silenci.
 • No es pot menjar dins els observatoris ni fer pícnics dins el Parc.
 • No estan permeses les activitats esportives (fúting, fer circuits eqüestres o de bicicleta de muntanya, etc.).
 • No entreu amb animals domèstics (cans sobretot).
 • En cas d’incompliment de la normativa, el personal del Parc pot revocar el permís de visita.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

L’accés aS'Albufera és a peu o en bicicleta pel pont dels Anglesos. Es pot aparcar el vehicle a motor en els vials de les urbanitzacions properes o a l’aparcament habilitat per a aquesta finalitat vora l’entrada del Parc. Al Parc arriben les línies de bus L351 i L352.

MAPA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

L’aigua és la base de la riquesa biològica de s’Albufera. L’aigua i la humitat del sòl permeten el creixement continuat de la vegetació, diferent segons la profunditat, la proximitat a la mar i el tipus de terreny. El Parc rep l’aigua de pluja a través de torrents i ullals (afloraments d’aigües subterrànies). Les entrades a l’estiu d’aigua de la mar no són importants en quantitat, però afecten la vegetació i la fauna. La vegetació està dominada pel canyet (Phragmites australis), la cesquera (Cladium mariscus) i la bova (Typha spp.). En els canals trobam plantes que viuen submergides: l’herbei de fil (Potamogeton pectinatus) i la cua de mart (Ceratophyllumdemersum). A les zones salabroses creixen els joncs (Juncus spp.) i les herbes salades (Sarcocornia spp.). Entre els arbres destaquen el poll blanc (Populus alba), l’om (Ulmus spp.) i el tamarell (Tamarix spp.). Les espècies de les dunes, com el lliri de mar (Pancratium maritimum), el peu de milà (Thymelaea velutina) o el ginebró de fruit gran (Juniperus oxycedrus macrocarpa), estan adaptades a les difícils condicions de l’arenal. Hi trobam gran diversitat de fongs, 205 espècies. Una d’elles, la Psathyrella halofila, nova per a la ciència, va ésser descoberta a s’Albufera l’any 1992. Quant a la fauna, destaquen, entre els peixos, l’anguila (Anguilla anguilla) i les llisses (Chelon i Liza spp.). És abundant el granot (Pelophylax perezi), i rèptils com la serp d’aigua (Natrix maura) i la tortuga d’aigua (Emys orbicularis). També 22 espècies de mamífers com ratapinyades, ratolins i rates. Els invertebrats són molt diversos: libèl·lules, dípters, escarabats i papallones nocturnes (més de 450 espècies). D’ocells, se n’han observat fins a 303 espècies. Hi ha 64 espècies reproductores, entre sedentàries i estivals. Més de 10.000 aus hivernen a s’Albufera: ànneres, agrons i d’altres, a més de grans esbarts d’estornells. El Parc és també important per les aus migradores que hi fan estades de pocs dies: cetles blanques, oronelles... i per les divagants, de presència ocasional, com les grues.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

 • Centre d'informació de sa Roca: obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any. Telèfon 971 89 22 50.
 • Centre d'interpretació Can Bateman: obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any.
 • Oficina de Gestió de sa Roca: horari de 8 a 15 h. Ctra. d'Artà al Port d'Alcúdia (Ma 12 Km. 26,7, Pont dels Anglesos). Telèfon 971 89 22 50. Fax 971 89 21 52. Correu electrònic: parc.albufera@gmail.com
 • Observatoris d'aus i plataformes d'observació.
 • Laboratori per a l'ús d'investigadors
 • Habitatge per investigadors.

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA

Concurs de micrometratges

El parc natural de s'Albufera de Mallorca convoca el primer concurs de micrometratges fets amb telèfon mòbil. Tema dels vídeos: s'Albufera de Mallorca L'objectiu del concurs és mostrar el patrimoni natural, cultural i etnològic de s'Albufera, promoure la participació pública i, sobretot, conèixer millor s'Albufera a través dels ulls dels cineastes participants. Modalitats: una documental i una altra de creativa, cadascuna d'elles amb les categories de joves (fins a 18 anys) i d'adults. Durada dels vídeos: inferior a 3 minuts Us podeu descarregar els següents pdfs: 1-Autorització paterna per als menors de 18 anys: clicau www.balearsnatura.com 2-Full inscripció concurs micrometratges: clicau www.balearsnatura.com 3-Bases del concurs: clicau www.balearsnatura.com

ESDEVENIMENTS