PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

El Parc natural de la Península de Llevant, amb 1.671 ha de superfície, comprèn una àmplia àrea de les muntanyes d’Artà, i inclou els cims de major altitud de les serres de Llevant (puig Morei, 564 m; puig des Porrassar, 491 m; puig de sa Tudossa, 441 m).

Les reserves naturals de Cap de Ferrutx i Cap des Freu, als termes d’Artà i Capdepera, comprenen dues àrees de penya-segats costaners a l’extrem septentrional de la península de Llevant.

El Parc natural i les reserves foren declarats mitjançant el Decret 127/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22-11-2001) i la seva delimitació es modificà mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. Aquests espais naturals formen part de la Xarxa Europea Natura 2000, tant en qualitat de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), com de Lloc d’Interès Comunitari (LIC).

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

  • Tancau les barreres per evitar que el bestiar s'escampi.
  • No encengueu foc, us trobau en una àrea d'alt risc d'incendi.
  • Observau les plantes i les flors sense tallar-les.
  • No llenceu fems.
  • Passejau en silenci i pels camins, així evitareu molèsties a la fauna i a altres persones.
  • No dugueu cans amollats, poden causar molèsties a la fauna i al bestiar.
  • Avisau al personal del Parc de qualsevol desperfecte o anomalia que observeu.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

El Parc natural es troba ubicat al nord-est de l’illa de Mallorca, a la península de Llevant, al terme municipal d’Artà. Al Parc es pot arribar des de la carretera d’Artà en direcció a l’ermita de Betlem (MA 3333) i girant a la dreta al quilòmetre 4,7.

MAPA

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

La fesomia actual d’aquestes terres és fruit de les interaccions entre els éssers humans i la natura al llarg dels segles. Al Parc s’hi troben conreus extensius d’olivera, d’ametller, de figuera i de garrover. El desenvolupament turístic fou la causa del progressiu abandonament de les activitats del camp a les zones menys rendibles. Per tal d’aconseguir la regeneració de les pastures per als ramats d’ovelles i de cabres, la garriga va ser cremada reiteradament, i això ha afavorit la presència d’espècies rebrotadores, com el càrritx (Ampelodesmos mauritanica) i el garballó (Chamaerops humilis). Així, avui en dia, el carritxar cobreix grans extensions del Parc en espais antigament ocupats per boscs o altres comunitats arbustives.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

La gran diversitat d’ambients amb penya-segats costaners, coves i avencs, fonts i torrents, boscs i garrigues, fan d’aquest Parc natural una àrea de gran valor paisatgístic. La zona conté un elevat nombre d’espècies endèmiques de les Illes Balears. Pel que fa a la flora, hem de destacar l’estepa joana (Hypericum balearicum) i el coixinet de monja (Teucrium marum subsp. occidentale). Entre els animals endèmics, hi ha el caragol de serp (Iberellus balearicus), el pseudoescorpí cavernícola (Chthonius balearicus) i el busqueret de coa llarga (Sylvia balearica). El Parc compta amb poblacions de tortugues mediterrànies (Testudo hermanni), d’eriçons (Erinaceus algirus), de genetes (Geneta geneta), de marts (Martes martes) i de calàpets (Bufo balearicus). Entre les aus, hem de destacar que hi nidifiquen els esparvers (Hieraaetus pennatus), els falcons pelegrins (Falco peregrinus), les gavines corses (Larus audouinii), els corbs marins (Phalacrocorax aristotelis) i les moixetes voltoneres (Neophron percnopterus). No és estrany veure en el Parc les majestuoses milanes (Milvus milvus), gràcies al projecte de reintroducció que es realitza perquè aquesta au hi torni a viure, com ho feu en el passat.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

Els testimonis més antics de la presència humana, els trobam reflectits en restes arqueològiques. També hi ha mostres de l’arquitectura militar, com la Talaia Moreia (torre de vigilància) i les restes d’un campament de presos republicans de la Guerra Civil. Així mateix, hem de destacar les cases de possessió, com les cases d’Albarca, les marjades i la resta d’elements de la vida agrícola (tafones, sínies, aljubs…). L’abundància de garballó va fer possible que a final del segle XIX s’hi desenvolupàs l’artesania de l’obra de palma. Avui en dia encara hi queda qualque artesà que duu a terme aquesta activitat.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

-Centre d’informació i oficina del Parc natural: S’Alqueria Vella de Baix.Carretera Ma-3333 desviament al quilòmetre 4,7. Apartat de correus núm. 76; 07570 Artà. Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 16 h. Telèfon: 606 096 830. -Refugi de s’Alzina, els Oguers i s’Arenalet. Per a consultar la informació visiti la plana web de l'IBANAT al següent enllaç: www.caib.es Les reserves es realitzen online exclusivament a través de la plana web de l'IBANAT al següent enllaç: www.caib.es Per a consultes i aclariments pot telefonar al 971 17 76 52 (de dilluns a divendres de 10 a 14 h). -Zona d’acampada devora la platja de s’Arenalet. Informació i reserves al telèfon 971 17 76 52. Horari de reserva de dilluns a divendres de 10 a 14 h. -Aparcament de s’Alqueria Vella de Baix.

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

Les persones que no puguin accedir al medi natural, per qualsevol dificultat física o psíquica, poden sol·licitar fer un itinerari amb cadira Joëlette. Per més informació podeu consultar el fulletó en www.caib.es Per elegir entre la nostra oferta d'itineraris es poden posar en contacte amb la informadora del Parc, qui els suggerirà vàries opcions. (Telèfon de contacte del Parc: 606 096 830) Per concertar la visita es poden posar en contacte amb els voluntaris de Creu Roja, amb un mínim de tres setmanes d'antelació. (Telèfon d'atenció al públic de la Creu Roja de 24 hores: 971 29 50 00) La visita s'acordarà sempre que hi hagi voluntaris (o voluntàries) disponibles. El préstec de la cadira és completament gratuït. El projecte està finançat íntegrament per l'Obra Social "la Caixa".

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

ESDEVENIMENTS