PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

Es troba situat al migjorn de l’illa de Mallorca, al terme municipal de Santanyí, i ocupa una àrea aproximada de 766 hectàrees, 95 de les quals són de propietat pública, mentre que la resta de terreny correspon a finques de propietat privada, molt parcel·lades, que es destinen preferentment al conreu extensiu de secà.

El 1992 Mondragó fou declarat Parc natural. És també Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), i forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Interès Comunitari (LIC).

Segles d’activitat agrícola i ramadera han definit el paisatge. Destaca la gran quantitat de parets seques i barraques de roter, que poden ser de bigues o de curucull. Més rars són els marges, que es localitzen a les torrenteres i als barrancs. També trobam elements d’enginyeria popular lligada a l’aprofitament d’aigua: sínies, síquies, safarejos i cisternes.

Altres testimonis són els relacionats amb l’aprofitament forestal: sitges, barraques de carboner i forns de calç. A més d’altres elements com: escars per a embarcacions, pedreres de marès, petites construccions defensives i secrets de contraban.

El topònim de s’Amarador fa esment a un ús antic dels estanys que consistia a submergir durant un temps feixos de lli i cànyom per a l’obtenció de fibra vegetal, o bé troncs per a donar-los resistència i poder emprar-los en la construcció de barques o com a bigues per a habitatges.

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

 • Passejau en silenci i pels camins. Així evitareu molèsties a la fauna i a altres persones.
 • Vos trobau en una àrea d’alt risc d’incendi. No encengueu foc en cap cas.
 • Circulau pels camins senyalitzats i estacionau el vehicle als aparcaments autoritzats.
 • Els cans poden causar molèsties a la fauna i als visitants.
 • Si en portau, duis-los fermats. No els passegeu per les platges.
 • Depositau els residus a les papereres i als contenidors.
 • Fomentau la reducció, la reutilització i el reciclatge de residus.
 • Respectau la propietat privada i feu bon ús de la propietat pública.
 • No faceu malbé els elements etnològics. Respectau la feina dels que ens precediren.
 • L’acampada al Parc està prohibida.
 • Col·laborau en la conservació del Parc i aportau suggeriments per millorar aquest espai natural protegit.

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

El Parc natural de Mondragó està situat a la costa sud-est de Mallorca, a les marines de Llevant, en el terme municipal de Santanyí. Es pot arribar per la carretera Palma-Santanyí (Ma-19). Els accessos estan senyalitzats: des de Santanyí, des de s’Alqueria Blanca, des de la carretera a cala Figuera i des de Porto Petro. Aquelles persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar una cadira Joëlette i s'acordarà la visita sempre que hi hagi voluntaris disponibles.

MAPA

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

La major superfície del Parc, la formen una multitud de rotes, petites parcel·les, generalment amb paret seca, amb cultius de secà mixt d’arbres i extensius. Hi predominen l’ametller (Prunus dulcis), el garrover (Ceratonia siliqua) i la figuera (Ficus carica) i es cultiven gramínies com l’ordi, civada i blat. L’aridesa del clima i els sòls pobres determinen que hi predomini la garriga, formada principalment per l’ullastrar (Oleo-Ceratonion), amb espècies com l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), el pi blanc (Pinus halepensis), la mata (Pistacia lentiscus), l’aladern (Phillyrea sp.), l’estepa (Cistus sp.), el romaní (Rosmarinus officinalis), el xiprell (Erica multiflora) i la garlanda (Lavandula dentata). S’hi formen pinedes seguint el traçat dels torrents i, a les zones litorals, es complementen amb savines (Juniperus phoenicea). D’entre les plantes de garriga, i també dins els pinars del Parc, en destaquen les orquídies: la mosca grossa (Barlia robertiana), la caputxina (Anacamptis pyramidalis), els galls i gallets (Serapias sp.) i diverses espècies dels gèneres Ophrys i Orchis. El grup faunístic més destacat al Parc és el de les aus, seguides pels mamífers. Entre aquests últims hi ha l’eriçó, el mostel, la geneta i el mart, i alguns rosegadors com el conill, la llebre, el ratolí de rostoll i la rata cellarda. Entre les aus són freqüents el sebel·lí (Burhinus oedicnemus), el tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), el xoriguer (Falco tinnunculus), el puput (Upupa epops) i moltes d’altres de mida petita com el ferrerico (Parus major) i el busqueret (Sylvia sp.). Algunes alzines (Quercus ilex) apareixen als fons dels barrancs, però és més destacable la presència d’un important sistema dunar a s’Amarador, on creixen el card marí (Eryngium maritimum), la lletrera marítima (Euphorbia paralias) i el lliri de mar (Pancratium maritimum). Al tram final dels torrents de s’Amarador i ses Fonts de n’Alis es formen dos estanys salobrosos, on trobam el canyet (Phragmites australis), el jonc (Juncus acutus), i les saladines (Limonium sp.). Ocasionalment hi podrem veure colls blaus, gallinetes d’aigua, fotges i agrons . Als estanys, també hi viuen la serp d’aigua i el granot. Pel que fa als peixos, hi són presents la llissa, la gambúsia i l’anguila. La costa és rocallosa, de penya-segats, amb l’excepció de les platges. Hi nidifica el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i s’hi poden veure el corb marí (Phalacrocorax aristotelis) i la gavina de bec vermell (Larus audouinii). La comunitat vegetal dominant als roquissars és la Crithmo-limonietum, on són abundants el fonoll marí (Crithmum maritimum) i les saladines (Limonium sp.). Sobre les roques, però també a les parets seques, s’hi posen alguns rèptils, com el dragó. Arreu de la marina habiten la serp de garriga, la tortuga mediterrània i el calàpet.

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

El centre d’informació i botiga del Parc es troba a prop de l’aparcament de ses Fonts de n’Alis, i l’oficina administrativa està ubicada en el poble de Santanyí, al carrer de Can Llaneres, 8. Les zones de s’Amarador i ses Fonts de n’Alis compten cadascuna amb un aparcament públic i una àrea recreativa a les seves proximitats, abans d’arribar a les cales. A aquestes zones podeu trobar els banys públics. Els aparcaments estan gestionats per l’associació s’Estel de Llevant i tenen un cost de 5 € pels turismes, 2 € per les motos, 9 € per caravanes i 12 € pels autobusos. El Parc té diversos itineraris senyalitzats. S’ofereix un servei de visites guiades durant tot l’any (veure tarifes).

 • Centre d’Informació del Parc Natural de Mondragó carretera de Cala Mondragó s/n, Santanyí. Telèfon 971 18 10 22. Fax 971 18 14 69. Horari: obert tots els dies de la setmana de 9 a 16 h, excepte el dia de Nadal i cap d’any.
 • Oficina de Gestió Can Crestall C/ de Can Llaneres, 8. 07650 Santanyí. Telèfon 971 64 20 67. Fax 971 64 27 30. Horari: de dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.
 • 2 àrees recreatives.

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

Les persones que no puguin accedir al medi natural, per qualsevol dificultat física o psíquica, poden sol·licitar fer un itinerari amb cadira Joëlette. Per més informació podeu consultar el fulletó en www.caib.es Per elegir entre la nostra oferta d'itineraris es poden posar en contacte amb la informadora del Parc, qui els suggerirà vàries opcions. (Telèfon de contacte del Parc: 971 18 10 22) Per concertar la visita es poden posar en contacte amb els voluntaris de Creu Roja, amb un mínim de tres setmanes d'antelació. (Telèfon d'atenció al públic de la Creu Roja de 24 hores: 971 29 50 00) La visita s'acordarà sempre que hi hagi voluntaris (o voluntàries) disponibles. El préstec de la cadira és completament gratuït. El projecte ha estat finançat íntegrament per l'Obra Social de "la Caixa".

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

ESDEVENIMENTS

febr. 25 2017

Sa Cova Foradada

Centre d’informació de Ses Fonts de n’Alis