PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

El Parc Natural de Sa Dragonera està format pels illots des Pantaleu i sa Mitjana i per l’illa de sa Dragonera. La superfície del Parc és de 274 ha terrestres i està declarat tot ell, juntament amb una important superfície marina, Lloc d’importància comunitària (LIC) i Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i per tant, forma part de la Xarxa Natura 2000.

Sa Dragonera, situada al sud-oest de Mallorca, està separada d’aquesta per un petit freu d’uns 800 m d’amplada i una fondària màxima d’uns 15 m.

El camí cap a la conservació de l’espai no va ser fàcil, i en bona part la seva protecció es deu a la forta pressió popular en contra de l’intent d’urbanització de l’illa els anys 70. És per això que sa Dragonera és un dels símbols del conservacionisme balear. L’any 1987 el Consell de Mallorca va adquirir l’illa, que fou declarada Àrea natural d’especial interès (ANEI). Finalment, l’any 1995 es convertí en Parc natural.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

El Parc està obert a les visites durant tot l’any. L’horari és de 10 a 17 h des de l’1 d’abril fins al 30 de setembre, i de 10 a 14.30 h la resta de l’any. L'horari del Centre de recepció es Lledó, illa de sa Dragonera és de 10 a 17 h des de l’1 d’abril fins el 30 de setembre i de 10 a 15 h la resta de l’any.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

  • Circulau només pels camins.
  • No es permet recollir cap tipus de material, viu o inert.
  • Està prohibit encendre foc.
  • Els animals domèstics no poden entrar al Parc.
  • Evitau fer renous, respectau el silenci.
  • No es poden practicar activitats esportives distintes de l’excursionisme.
  • Enduis-vos les vostres deixalles.
  • No es permet alimentar les sargantanes ni cap altra fauna
  • No es permet l’acampada.
  • La pesca des de la costa i la recol·lecció d’organismes marins estan prohibides.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Els visitants poden arribar a l’illa amb barca pròpia o mitjançant les diferents empreses que realitzen el transport des de Port d’Andratx i Sant Elm. L’accés al Parc és pel mollet d’es Lledó.

MAPA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

Les dimensions de l’illa, la seva aridesa, el seu relleu i la influència marina fan que sa Dragonera disposi d’una riquesa natural excepcional. A sa Dragonera s’han identificat 361 espècies de plantes en total, de les quals 18 són endemismes de distribució balear. La comunitat vegetal més extensa al Parc és la garriga d’ullastre (Olea europaea sylvestris) amb l’olivella (Cneorum tricoccon). Menys esteses però amb una diversitat florística alta hi ha les comunitats litorals, de penyal o les d’encletxes i parets, afavorides pel caràcter abrupte de l’illa. La fauna del Parc és un dels altres aspectes més interessants de l’espai. D’entre la fauna destaca la població de sargantanes de sa Dragonera, una subespècie endèmica (Podarcis lilfordi giglioli) que no es pot trobar enlloc més del món, així com el caragol de serp (Iberellus balearicus), endèmic de les Balears. La relació d’aus marines catalogades del Parc és extensa, entre les quals cal fer esment de la gavina roja (Larus audouinii) i el virot petit (Puffinus mauretanicus), uns dels pocs ocells endèmics de les Illes Balears. Entre els rapinyaires, a sa Dragonera trobam la població més nombrosa de falcó marí (Falco eleonorae) de l’arxipèlag. Pel que fa als mamífers, les ratapinyades són l’únic grup de presència natural al Parc. S’hi han detectat almenys 5 espècies, algunes d’elles migrants. La resta de mamífers presents (rates, conills i ratolins) han estat introduïts i la seva presència es considera perjudicial per a la flora i la fauna autòctones. Les aigües i els fons marins estan inclosos a la zona marina d’influència, que conté una mostra representativa i ben conservada dels ecosistemes submarins de la Mediterrània occidental. Destaquen per la seva diversitat les praderies de Posidonia oceanica, refugi de moltes espècies marines, i les comunitats coral·lígenes

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

AL PARC -Centre de recepció es Lledó, illa de sa Dragonera. Telèfon 971 180632. Horari: de 10 a 17 h des de l’1 d’abril fins el 30 de setembre i de 10 a 15 h la resta de l’any. -Exposició del Far de Tramuntana "En els camins de la mar" -Zona d'ombra amb 6 taules per menjar. FORA DEL PARC -Oficina d’informació mediambiental i municipal a Sant Elm, Andratx. Oberta de maig a octubre) Avinguda Jaume I, 18. Telèfon 971 239205. -Oficina del Parc del Consell de Mallorca: C/ General Riera, 111, 07010 Palma. Telèfon 971 173700, Fax 971 173732. Horari: de 8 a 15 h. www.conselldemallorca.net -IBANAT (CAIB): C/ Gremi de Corredors, 10-1er. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 177645. Fax 971 177647. Horari: de 8 a 15 h.

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

PARC NATURAL DE SA DRAGONERA

ESDEVENIMENTS

No hi ha Esdeveniments!