RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

La zona humida litoral de s’Albufereta constitueix una de les joies de la badia de Pollença tant pel seu paisatge especial com pels valors ornitològics i botànics que conté.

La Reserva natural protegeix una superfície de 211 hectàrees i al seu voltant les 290 hectàrees de la seva perifèria de protecció tenen regulades algunes activitats i usos per evitarhi impactes indesitjats.

S’Albufereta fou declarada Reserva natural mitjançant el Decret 121/2001 (BOIB núm. 130, de 30 d’octubre de 2001) i quatre anys després va ser requalificada com a Reserva natural especial mitjançant la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). El Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufereta fou aprovat per Acord del Consell de Govern el 19 d’octubre de 2001 (BOIB núm. 130, de 30 d’octubre de 2001). Malgrat tot, d’ençà de l’any 1991 ja s’havia declarat Àrea natural d’especial interès a través de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN).

A més a més, s’Albufereta també forma part de la Xarxa Natura 2000, integrada per distints espais naturals europeus l’objectiu dels quals és contribuir a la conservació de les espècies i hàbitats naturals.

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

  • Tan sols s’hi pot circular per vials i camins existents sense abandonar-los.
  • La visita amb barca, a cavall o vehicles de motor dins de la de Reserva no està permesa.
  • Heu de mantenir net l’entorn i heu d’endurvos els fems que genereu durant la visita.
  • Els cans i moixos poden ocasionar danys en hàbitats tan singulars com aquest, per això no està permès dur-los a la Reserva natural.
  • Absteniu-vos de realitzar activitats esportives o de competició dins de la Reserva natural.
  • Està prohibida la recol•lecció de plantes, així com ocasionar molèsties a la fauna.
  • Les activitats constructives de qualsevol tipus requereixen llicència municipal prèvia

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

S'Albufereta està situada al nord de Mallorca, a la Badia de Pollença, dins els termes municipals d’Alcúdia i Pollença. Es pot arribar a la Reserva en transport públic des del Port de Pollença o Alcúdia, a través de la línia d’autobusos, o bé amb bicicleta o vehicle privat. En aquest darrer cas, el vehicle s’ha d’aparcar a la zona urbana més propera.

MAPA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

Com altres zones humides del Mediterrani, s’Albufereta és un enclavament d’importància vital per a les aus aquàtiques durant les migracions anuals. Així mateix, durant les rigoroses sequeres estivals pròpies del clima mediterrani les zones humides com s’Albufereta es converteixen en autèntics oasis per a moltes aus. La contemplació d’un grup de falcons de la reina (Falco eleonorae) caçant al capvespre o tenir la sort d’observar una àguila peixatera (Pandion haliaetus) són algunes de les grates recompenses per al visitant atent i silenciós. A s’Albufereta són abundants les comunitats vegetals pròpies de zones anegades i amb forta influència salina per la proximitat de la mar. Així, la vegetació dominant del paisatge de la Reserva són els prats de salicòrnies i tamarellars entre llacunes, torrents i canals. De fet, el bosc de tamarells que flanqueja el torrent del Rec és un dels més destacables de Mallorca. No menys destacables per la seva singularitat hidrogeològica són les fonts salobres de caudal variable dels Ulls del Rec dins el mateix llit del torrent. La presència de la planta endèmica Limonium alcudianum, que només creix en els salobrars de s’Albufereta i la veïna Albufera, així com l’única població de Balears d’una altra saladina, Limonium algarvense, juntament amb moltes altres espècies, atorguen a aquest lloc un destacat interès botànic.

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

Oficina de gestió: Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon 971 892250.

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA

ESDEVENIMENTS

No hi ha Esdeveniments!